phone4, phone, contact, telephone, support, call
home, home, house, building
tag8, tag, price
cart6, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter
דף הבית >> וידאו וחוקי פוקר >> חוקים לפוקר >> בלק ג'ק 21 חוקי המשחק האוניברסלי
 

בלק ג'ק : חוקים ומושגים

מטרת המשחק היא להגיע קרוב ככל האפשר ל-21 מבלי 'להישרף'.
 

 

חוקים בסיסיים וערך הקלפים : שלא כמו ברוב משחקי הקלפים ערך הקלפים לא תמיד נאמד בערכן הרגיל כלומר כל קלפי המלוכה ערכם 10 נקודות
כל הקלפים המספריים שווים את ערך מספרם
אס בדרך כלל שווה אחד או 11 לפי הצורך
לצבע ולצורה של הקלפים אין כל משמעות במשחק הבלאק ג'ק.

סדר פעולות : לשם הדוגמא נתייחס למשחק בו משתתפים שני שחקנים ודילר – 
(ראה מושגים דילר DEALER )

1. השחקנים מהמרים – ( ראה מושגים מגבלות שולחן – Table limits)
2. הדילר מחלק קלפים- שני קלפים לכל שחקן ושניים לעצמו. כאשר הדילר חושף רק קלף אחד והקלף השני הפוך כך שאיננו רואים את ערכו. כל שחקן בוחר: היט –( ראה מושגים-Hit) דאבל–( ראה מושגים- Double ) ספליט – ( ראה מושגים-Split) סטאנד–( ראה מושגים- -Stand)
3. הדילר מחלק קלף/קלפים נוספים.
4. הסכום היד הקרוב ביותר ל21 מלמטה מנצח כל סכום שעובר 21 מפסיד.

מושגים :
Hit or Stand היט או סטאנד : 
האם לקבל קלף נוסף מהדילר או לא

 

יד רכה :

 

אחד הקלפים ביד הוא אס אך בשני ערכיו האפשריים סכום היד לא גדול מעשרים ואחת. לדוגמא: היד 5 3 ואס- ערך היד שווה או 19(כאשר האס שווה 11) או 9( כאשר האס שווה 1) 3+5+11= 19 או 3+5+1 = 9 
 

יד קשה :

 

אחד הקלפים ביד הוא אס אך באחד מערכיו האפשריים סכום היד גדול מעשרים ואחת. לדוגמא: היד K 3 ואס- ערך היד שווה או 24 (כאשר האס שווה 11) או 14( כאשר האס שווה 1) 3+10+11= 24 או 3+10+1 = 14.
 

מגבלות שולחן Table limits:

 

הסכום המקסימאלי בו ניתן להמר כאשר משחקים בשולחן זה
 

דאבל Double:

 

סכום ההימור מוכפל ומחולק רק עוד קלף אחד מכיוון שרק עוד קלף אחד מחולק השחקן צריך לחשב את ההסתברות לקבל קלף נוסף שישלים את סכום היד שברשותו ל21 עם קלף אחד בלבד סטטיסטית ככל שערך היד של השחקן קרוב ל11 כך יגדלו סיכוייו לקבל את הקלף במתאים.
 

בלאק ג'ק Black Jack :

 

כאשר שני הקלפים הראשונים שחולקו ערכם שווה 21 מקרה זה יכול להתממש רק כאשר אחד הקלפים הוא אס והקלף השני ערכו 10 בלק ג'ק מזכה את השחקן באחד וחצי מסכום ההימור שהוא שם על השולחן בלק ג'ק מנצח כל יד שיש לדילר למעט 21 יד נקראת בלק ג'ק כאשר שני הקלפים הראשונים שחולקו שווים 21. לכן בלק ג'ק חייב להיות אס וקלף בשווי עשר (עשר, נסיך, מלכה, מלך). זכייה בבלק ג'ק מזכה את השחקן ברווח פי אחד וחצי מסכום ההימור. הימור על עשרה דולרים יזכה את השחקן בחמשה עשר דולרים בבלק ג'ק. שחקן שיש לו בלק ג'ק מנצח כל יד של הדילר כולל 21 למעט בלק ג'ק
 

חוקים מקובלים בבתי קזינו לגבי הדילר :

 

1. דילר לא יכול לקחת קלף נוסף ב 17- יד רכה : קלף אם יש לו סכום נמוך או שווה ל 16 – ולא לקחת קלף אם סכום היד שלו 17 - ומעלה(לא משנה האם היד רכה או קשה).לדוגמה :היד שווה אס ו 7 הדילר לא יכול למשוך קלף נוסף והוא חייב לעצור, מכיוון שהסכום הוא 18 וכל סכום גדול שווה ל17 מחייב את הדילר לעצור אך אם היד שווה16 במקרה והדילר קיבל 7 ו 9 הוא חייב למשוך קלף נוסף מכיוון שהסכום קטן או שווה ל 16.
2. דילר לוקח קלף ב 17 - יד רכה : ההבדל היחיד בין החוק הזה לקודם הוא, מה מחויב הדילר לעשות כאשר היד שלו שווה שש ואס בשיטה השניה הדילר חייב לקחת קלף נוסף.

 

Split חציה :

 

אפשרי רק כאשר היד מכילה שני קלפים זהים במספרם. במקרה כזה יכול השחקן לפצל את היד ולשחק עם שני ידים ניפרדות כאשר כל החוקים חלים על כל יד בניפרד כאשר השחקן מהמר על סכום נוסף הזהה להימור שהוא שם בתחילת המשחק. לדוגמא אם ערך היד של השחקן שווה שתי שמיניות . סכום היד הוא גרוע ביותר מכיוון שסכום זה גבוה מידי ללקיחת קלף נוסף ונמוך מידי מכדי לעמוד. במקרה כזה אין טוב יותר מלפצל. כאשר מחליט השחקן לפצל הוא מעביר סכום נוסף שווה לסכום בו הימר בתחילת המשחק. כאשר יש על השולחן יש שני סכומים זההים וליד כל סכום אחד מהקלפים שפוצלו. הדילר יחלק לכל פיצול קלף נוסף והשחקן ימשיך לשחק כרגיל כל יד בנפרד. במקרד והשחקן חוצה שני אסים במקרה ויקבל קלף נוסף שערכו 10 לא תחשב היד כבלאק ג'ק אלא כ21.
 

ביטוח Insurance :

 

אם ביד הדילר יש אס, הדילר מציע לשחקנים אפשרות לרכוש ביטוח בתמורה לחצי מסכום ההימור המקורי, הביטוח מכסה את השחקן מהאפשרות שלדילר יהיה בלק ג'ק . יחס הימור הביטוח הוא 2:1 במקרה ולדילר יש בלק ג'ק השחקן זוכה בסכום ההימור המקורי שלו, למרות שהימר רק על מחצית ממנו. השחקן מפסיד את סכום ההימור שלו אך מרוויח את סכום הביטוח. כאשר לשחקן גם יש בלק ג'ק הוא מרוויח את סכום ההימור שלו ביחס רגיל ולא ביחס של 3:2.במקרה שאין לדילר בלק ג'ק מפ]סיד השחקן את סכום ההימור שלו.
 

כניעה Stand :

 

כאשר השחקן נשאר עם היד הנוכחית אינו מעוניין בקלף נוסף או בשאר האפשרויות.
 
תשלום הזכיות לשחקן :
אם ניצחת את הדילר מבלי להיתפס תקבל סכום של 1 ל 1 על סכום ההימור שלך
אם ניצחת את הדילר עם בלאק ג'ק (21) תקבל סכום של 3 ל- 2 על סכום ההימור שלך.
במצב של תיקו ההימור חוזר לשחקן ואין זוכה או מפסיד. 
ברוב בתי הקזינו באינטרנט משחקים עם שש חפיסות קלפים המערבבות לאחר כל יד.
הדילר חייב לקחת קלפים עד אשר הוא מגיע לסכום כולל של קלפים שהם לפחות שווי ערך ל- 17.
קלף עם 17 - 'יד רכה' ('יד רכה' פירושו יד שבה יש אס וערכו שווה ל-1) כל שחקן מקבל 2 קלפים עם הפנים כלפי מעלה, הדילר מקבל קלף אחד מוסתר וקלף אחד גלוי. תוכל למשוך כמה קלפים שתרצה עד שתיתפס על ידי הדילר.

אם קיבלת בלאק ג'ק טבעי והדילר מציג אס, תוכל לבחור בקבלת 'סיכוי שווה' (Even Money). אם תבחר ב'סיכוי שווה' תקבל סכום של 1 ל 1- על סכום ההימור שלך, לא משנה אילו קלפים נמצאים בידי הדילר (במקום לקבל פי 1.5, אם תנצח)

לאחר הנחת ההימור של כל השחקנים, הדילר הופך את הקלפים החבויים שלו, ומשחק לפי הכללי המשחק. אם לדילר יש קלפים בערך שווה של 16 או פחות, חובה עליו למשוך קלף (hit), עד אשר הוא מגיע לערך קלפים של 17 או יותר. אם הסכום הכולל של קלפי הדילר הגיע לסכום של 21, עליו לשלם לכל השחקנים שעדין משתתפים במשחק